Privātums

Personas datu aizsardzības atruna

Manaimajai.lv (SIA "PĪRS INTERIOR", Rīga, reģistrācijas numurs 40003652207) interneta veikalā pircējs ar savu piekrišanu sniedz savus personas datus, lai varētu noslēgt distances līgumu preces iegādei.


Pircējs manaimajai.lv reģistrējas, lai noslēgtu distances līgumu un norādītu savu preces piegādes adresi, e-pasta adresi tālākas informācijas saņemšanai, kas attiecas uz pirkumu, kontakta telefona numuru. Personas kods reģistrācijai manaimajai.lv nav nepieciešams un netiek prasīts. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto datu pareizību un manaimajai.lv pircēja sniegtos datus nepārbauda.


Pircējs sniedzot savus datus manaimajai.lv un piekrīt, ka manaimajai.lv šos datus apstrādā, lai reģistrētu pircēju kā interneta veikala lietotāju un sniegtu viņam atbilstošus pakalpojumus.


Bez pircēja piekrišanas nekādi dati netiek reģistrēti, par ko pircējs apliecina to pie reģistrācijas manaimajai.lv .


Manaimajai.lv neizpauž pircēja datus un datus par veiktajiem pirkumiem trešajām personām.